Home

 

 

 

 

 

Har du problemer, med dine

tanker eller følelser, eller kører

dit liv ikke i den retning,

som du ønsker dig,

kan jeg tilbyde følgende:

 

1. astrologi

 

2. coaching

 

3. terapi

 

Cristian Skovsgaard

 

kontor i Liseleje og

 

København

 

 

 

 

 

Astrologien

 

bygger på Radixhoroskopet eller fødselshoroskopet, som nogle kalder det.

Det viser planeterne, som de står på himlen netop det øjeblik, hvor du blev født, set

fra det sted i verden, hvor du fødtes.

Nogle planeter er over horisonten, nogle er under horisonten.

De sidste kan vi ikke se, men de er på "natsiden" eller under horisonten.

Planeterne repræseneterer de energier, som du benytter i dit liv.

Vi kender i øjeblikket 9 planeter + månen. Længere ude i verdensrummet ligger

stjernebillederne.

Når du bliver født har planeterne et bestemt stjernebillede som baggrund, som de

farves af. Det er de 12 stjernebilleder, der har givet navn til de 12 tegn astrologen

bruger.

Man siger, at du er "vædder", hvis du har solen (en af planeterne) i stjernebilledet

vædderen.

Horoskopet inddeles i 12 "huse". Her er planeterne placeret. Hvert hus repræsenterer en

række områder i tilværelsen. Det er dette horoskop, som astrologen bruger i sit arbejde

med astrologien.

 

Arbejdets udførelse afhænger meget af, hvordan den enkelte astrolog ser på livet.

(hun/han bruger sit eget horoskop). Men der er meget, der går igen i tydningen hos alle

astrologer. Vi er mest præget af vores kultur og miljø. Dette ændrer sig meget i disse år

på grund af globaliseringen.

Vores familie og gener præger os også i høj grad.

Sidst tror jeg også på, at vi er født med en "personlig bevidsthed", som påvirker os i høj

grad. Måske er det den vigtigste byggeklods, når vi tolker vores liv: vores kultur, miljø,

familie og begivenheder og hele livssituation.

 

Så kom vi til dig. - som det hele drejer sig om.

Jeg ønsker som astrolog dels: 1. at give dig den information, som du selv synes, at du

har brug for; 2. dels at inspirere dig til at få en forståelse for dig selv og dit liv. Jeg vil

tolke dit horoskop, se på dig og dit liv gennem mine briller (mit horoskop).

 

Først og fremmest handler dit horoskop om dig. Hvordan du ser på dig selv og verden,

og andre mennesker.

Din økonomi, dine omgivelser og viden, din familie, din udfoldelse og kreativitet, din

hverdag, dine relationer, dine behov og udbytte, dine værdier og overbevisninger,

dit arbejde og mål, dine forventninger og håb, den dybere mening med det du laver,

samt dine glæder og sorger.

 

Dette plus alt, som du er interesseret i at få at vide, fortæller jeg dig om, så godt jeg kan.

Med de begrænsninger jeg har.

 

Astrologien kan i et vist omfang spå om fremtiden, og derfor kan jeg også fortælle dig

noget om din fremtid. Fortiden er forbundet med fremtiden, og derfor kan jeg også tolke

din fortid.

 

Men udtalelser kan skabe en sitation, der kan blive selvopfyldende. Derfor arbejder jeg

både med nutiden og fortiden sammen med dig, så du selv er med til at skabe den

fremtid, som du ønsker dig.

 

Jeg tror på, at de valg vi foretager i nuet, er med til at skabe og påvirke vores fremtid.

 

Med mere viden og større bevidsthed om, hvad vi vil, og om hvad vi foretager os,

mener jeg derfor, at vi kan påvirke vores fremtid.

Provokerende kunne jeg sige, at vi selv skaber vor fremtid. MEN!!! Nej, det er

selvfølgelig meget mere kompliceret.

Der er rammer og vilkår, som vi kunne kalde skæbnen, eller omstændigheder.

 

Ved at få lagt et horoskop kan du få ny inspiration og viden, som er endnu en brik til

at forbedre din fremtid.

 

Jeg ser astrologien som en metode til, at vi alle kan forstå os selv og vores behov og

vores omgivelser bedre.

 

For at komme lidt ned på "jorden". Så tror jeg, at horoskopet viser noget om,

hvordan vi bruger os selv, og hvad vi får ud af vores anstrengelser. Forståelse af

vores horoskop kan forbedre vores muligheder for at skabe det, vi ønsker os.

Horoskopet er et redskab - en nøgle - til lidt mere klogskab omkring os selv og vores medmennesker.

 

Jeg tror på den frie vilje.

Vi er alle en del af hinanden, med vores individuelle liv, som vores fælles liv.

 

Vi kan snakke om alt;

om dine evt. problemer, eller om hvad du har lyst til at snakke om.

Alt, hvad du gerne vil vide noget om, vil jeg prøve at svare på, så godt jeg kan.

 

Du kan gøre dig mange overvejelser - f.eks. omkring:

stress - på jobbet, i familien, i hjemmet, i dit evt. parforhold og i dit syn på andre.

Dine mål og forventninger i livet.

Vigtigt er også dine værdier, viden og overbevisninger, samt din etik.

Dine følelser: f.eks. om du er usikker eller utryg i forskellige situationer; eller om du

plages af tristhed, eller mindreværd?

 

Konsultationen er et springbræt til, at du på egen hånd kan arbejde videre med

dig selv.

 

Mit mål er som sagt at give dig inspiration til mangt og meget i dit liv.

At gøre det lettere at finde meningen og orienteringen med dit liv.

 

Du er meget medbestemmende for, hvilken retning vores samtale skal gå i.

Jeg anbefaler altid to konsultationer.

 

 

 

Det andet jeg tilbyder dig er coaching.

 

 

Du kan også vælge coaching.

 

Jeg vil også bruge dit horoskop, men ikke bruge ret megen tid på fødselshoroskopet,

og kun, hvis du synes, at det er noget, du kunne tænke dig at høre noget om.

 

Først og fremmest fortæller du om dine tanker og mål her og nu, og om dine mål, og

dine ønsker for fremtiden.

 

 

Vi arbejder sammen om, hvordan du kan nå dine mål.

Omkring de områder, som du finder vigtige: de personlige, som de sociale og eller de arbejdsmæssige mål.

Det du gerne vil snakke om.

 

Foruden dine oplysninger bruger jeg et såkaldt årshoroskop.

 

Det er dit fødselshoroskop fremdateret til i dag.

Årshoroskopet viser, hvilke muligheder og områder i livet, der er særligt aktive lige

nu og i det kommende år. Altså er det nutiden og den nære fremtid der er i fokus.

MEN det bestemmer du!!!

 

Det drejer sig om at være åben for, hvad der kommer.

 

De handlingsplaner og "værktøjer" som vi derefter formulerer, giver dig nye

muligheder for at nå dine mål.

I den næste konsultation taler vi om, hvordan det gik med at føre planerne ud i

virkeligheden.

 

Dette giver muligheder for at justere og forstå hele situationen bedre.

Det medfører en dybere indsigt i, hvad der skal til for at du kan få succes med dine

forehavender.

 

Jeg ser det som en vigtig del af arbejdet, at vi laver denne efterbehandling sammen.

Derfor anbefaler jeg to konsultationer.

Det er endda ikke ualmindeligt, at der skal bruges flere konsultationer i et eller

andet forløb, der passer til dig.

Men det må understreges, at dette er meget individuelt. Så en til to konsultationer

til at starte med, og så må du se, hvad du har behov for.

 

Jeg ser coaching på den måde; at du kender selv rimeligt, og at du nogenlunde

ved, hvad du vil; MEN, at du mangler nogle indspark, for at kunne nå dine mål.

Dine mål kan være af personlig art eller af mere arbejdsmæssig karakter.

Der er mange grunde til at bruge en coach.

Derfor er der mange måder, det forløber på.

Det varierer i høj grad, hvad man ønsker sig, og hvad der skal til.

Derfor er det også meget forskelligt, hvor mange gange, at du har brug for coaching.

 

Astrologien og coachingen lapper i høj grad ind over hinanden.

 

I coachingen er du med fra begyndelsen af i højere grad end i astrologien.

Og arbejdet er direkte fokuseret på nutiden og den nære fremtid.

 

Jeg synes, at coachingen kan bruges som et slags link mellem astrologien og terapien.

 

 

 

Endelig tilbyder jeg terapi:

 

Du kan også vælge at terapi er for dig.

 

Enten i korttidsterapi som varer mellem 5 og 20 konsultationer eller i langtidsterapi,

som varer over 20 konsultationer.

Terapien bygger på den psykodynamiske tradition.

Jeg arbejder med forskellige terapeutiske metoder:

som almindelig samtaleterapi,

relationsterapi,

gestaltterapi,

kognitiv terapi,

kropsterapi,

samt forskellige øvelser incl. musik og tegninger m.v.

 

Du vil arbejde dybere med alle de forhold og hændelser, som har betydet noget

væsentligt for at dit liv er, som det er.

 

Terapi retter sig mod alle slags mennesker. Man skal ikke være specielt psykologisk

interesseret eller andet specielt. Kun være optaget af, at der skal ske noget nyt i

ens liv.

 

Terapien er for alle dem, der ønsker at lave noget mere grundlæggende om i sit liv.

At få belyst og gennemarbejdet forskellige forhold grundigt.

 

Her er det vigtige at finde ud af, hvad det er, som netop du synes, at du har brug for.

Derved fremmer du glæden og tilfredsheden med dig selv og dit liv generelt.

Dit selvværd vokser derved.

Din selvtillid styrkes væsentlig gennem terapien.

Du vil sandsynligvis opleve, at du bliver mere konstruktiv:

både i forhold til dig selv,

såvel som til dine omgivelser

som til dine nære relationer.

 

I terapien vil du som omtalt få bearbejdet de hændelser, tanker og følelser, som er

negative for dig, og som hindrer dig i at føle dig glad og tilfreds i tilstrækkelig grad.

Såvel gamle forhold og næsten glemte eller glemte hændelser,

såvel som nye livssituationer.

 

Vi skal leve med vores fortid, såvel som med vores nutid, men ved at man får

bearbejdet begge gennem terapien, vil man få en chance for at forstå både fortid

og nutid, og ikke mindst se på fremtiden på en ny måde.

 

F.eks. den sorg, smerte eller tab, som du måtte have oplevet i dit liv, kan du få en ny

forståelse for.

Selv smertefulde nederlag, såsom manglende accept og forståelse fra omgivelserne

(forældre, som andre i dit liv) svigt eller fyring, kan få en ny diminsion.

 

Graden af den manglende omsorg, man har været udsat for, styrer meget en

persons liv og værdier.

 

Terapi er ikke et mirakel som klarer alt (selv om det i høj grad kan føles sådan)

Men jeg oplever, at det hjælper med terapi.

 

Det giver muligheder for et mere tilfredsstillende liv.

 

 

 

Kort om mit arbejde:

 

Du og jeg arbejder på, at du udvikler dig henimod:

størrer tryghed.

at du kan udtrykke dig frit og afbalanceret.

at du anerkender hele dig selv.

at du ser på dig selv med større selvrespekt, mere kærlighed og tilgivelse.

at du har god kontakt til dine følelser.

at du accepterer din krop og har en god kontakt til din krop.

at du har god kontakt til dine tanker.

at du har tilfredsstillende relationer.

at du er bevidst om dine vaner og mønstre.

 

 

Jeg tilbyder dig de forskellige metoder, som du altid kan sige ja eller nej til.

 

Det spænder lige fra de terapeutiske metoder som er kort omtalt ovenfor,

som til de mere alternative metoder, som f.eks. healing, blomsterremedier

og chakra- og medianmedicin. Alt er homøopatisk.

 

Under hele arbejdet er du i centrum - du er den vigtigste person.

 

Du skal lave arbejdet sammen med mig.

 

Jeg opfatter mig, som en:

der hjælper dig,

som støtter dig,

som giver dig modspil, alt for at skabe de nødvendige forandringer,

som udreder de forskellige sammenhænge for dig,

som inspirerer dig,

og som healer dig.

 

Arbejdet bygger på gensidig tillid og accept, og at vi møder hinanden som

ligeværdige personer: som menneske til menneske.

Med de rettigheder og pligter dette medfører.

Derfor vil jeg altid starte med at fortælle dig, om din rolle, samt lytte til, hvad du

måtte have behov for at fortælle mig.

 

Din livshistorie er meget vigtig for mig.

 

Frem for alt ønsker jeg, at du stoler på mig, og at du føler dig accepteret og mødt

af mig.

 

Kærlig hilsen

Cristian Skovsgaard

 

klik på about for oplysninger vedr. kontakt og andet.